SEO TỔNG THỂ 1 - CÁ NHÂN
7.000.000
VNĐ/THÁNG
Thiết kế web: Tính phí
Top 10: 20 từ khóa dài
Top 5: 2 từ khóa ngắn
Thời gian: 5 tháng
Phí duy trì: 10%
Nội dung: 20 bài
Facebook Ads: Tính phí
Google Adwords: Tính phí
Chi tiết
SEO TỔNG THỂ 2 - DOANH NGHIỆP
12.000.000
VNĐ/THÁNG
Thiết kế web: Miễn phí
Top 10: 50 từ khóa dài
Top 5: 5 từ khóa ngắn
Thời gian: 7 tháng
Phí duy trì: 20%
Nội dung: 50 bài
Facebook Ads: 10%
Google Adwords: 10%
Chi tiết
SEO TỔNG THỂ 3 - HỆ THỐNG
20.000.000
VNĐ/THÁNG
Thiết kế web: Miễn phí
Top 10: 100 từ khóa dài
Top 3: 10 từ khóa ngắn
Thời gian: 10 tháng
Phí duy trì: 30%
Nội dung: 100 bài
Facebook Ads: 15%
Google Adwords: 15%
Chi tiết
SEO TỔNG THỂ 4 - TMĐT
50.000.000
VNĐ/THÁNG
Thiết kế web: Miễn phí
Top 10: 500 từ khóa dài
Top 3: 50 từ khóa ngắn
Thời gian: 15 tháng
Phí duy trì: 40%
Nội dung: 500 bài
Facebook Ads: 20%
Google Adwords: 20%
Chi tiết
SEO TỪ KHÓA - TOP 10
2.500.000
VNĐ/TỪ KHÓA
Số từ: ≥ 3
Thanh toán: 50%
Hoàn tiền: 100%
Phí duy trì: 10%
Thời gian: 5 tháng
Tối ưu website:
Biên tập nội dung:
Chi tiết
SEO TỪ KHÓA - TOP 1,5
7.500.000
VNĐ/TỪ KHÓA
Số từ: ≥ 3
Thanh toán: 50%
Hoàn tiền: 100%
Phí duy trì: 20%
Thời gian: 10 tháng
Tối ưu website:
Biên tập nội dung:
Chi tiết
Quy trình làm việc
Tạo điều kiện hợp tác thuận lợi, tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí của quý khách hàng.
mat bao mat bao mat bao mat bao mat bao
Tư Vấn Giải Pháp Tốt Nhất Báo Giá và Ký Hợp Đồng Hợp Tác Nghiệm Thu và Duy Trì
ĐỐI TÁC